Om depression och hur det behandlas

Knappt hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige får någon gång i livet en depression som kan behöva behandlas1.


Nedstämdhet, känslor av meningslöshet och hopplöshet är typiska symtom vid depression, men den som är deprimerad kan ha många andra symtom också. Sjukdomen orsakar stort lidande för den drabbade och de anhöriga. Det finns därför stor anledning att behandla depression. Då minskar dessutom risken för följdsjukdomar och återfall.


På den här sidan kan du läsa om vad depression är, hur sjukdomen yttrar sig och hur den behandlas.


1. 1177 Vårdguiden, http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Depression, November 2013